paul verburgtPaul Verburgt heeft er al een mooie carrière op zitten als top manager bij publieke en private bedrijven. Hij heeft een sterk uitgesproken mening en durft af te wijken van wat algemeen aanvaard wordt.

Eén van zijn stellingen is dat er gewoon teveel managers, management en geleerden (“grote voorhoofden”) zijn die het werk en welzijn van medewerkers in de weg staan. Het omgekeerde heeft hij zelf aan de lijve ondervonden: met minder staf, regels en managers gaat het werk en kwaliteit gewoon vooruit en zijn mensen tevredener. En dus minder ziekteverzuim en burn-outs.

Hij publiceerde drie boeken:

Bazenbargoen

Heel Herkenbaar

Minimal Management

Alle drie super vlot geschreven overgoten met een laagje humor en ironie.

Hieronder vind je beelden van het leuke interview.